Drewno, biały, trochę szarego…

… i dosłownie szczypta dla smaku, koloru. Dzień dobry po dłuższej przerwie spowodowanej bynajmniej nie odpoczynkiem i słodkim lenistwem czy bujaniu w obłokach lecz pracą związana z dostawami świątecznymi w naszym sklepie. Trudno uwierzyć ale ja już jestem mocno zakopana w tych wszystkich dekoracjach, w kolorach świątecznych i czuję się może nie jak Mikołaj ale jak taki pomocnik Mikołaja krzątający się z zapałem, chyba sobie sprawie jedną z czap Pixy :):). Z drugiej strony, jeżeli ktoś podgląda skandynawskie blogi to pewnie zauważył, jak się zmieniają  dekoracje w domach już teraz i jak każdego dnia ich mieszkańcy  przybliżają się klimatem do tego wyjątkowego okresu. Wracając do naszego tematu, dziś wnętrze bardzo uporządkowane, ujednolicone acz nie brak w nim ani zróżnicowanych faktur ani form ani też koloru, chociaż nie jest to wszystko rzucające się w oczy mocno i „głośno”. Piękne wnętrze w którym najdrobniejsza rzecz jest idealnie dobrana (dla mnie ciut, ciut za idealnie). Harmonia i spokój, drewniane przedmioty, metalowe i druciane drobiazgi dopełniają całości ale to, ta  odrobina koloru, która pojawia się dosłownie niczym plamy na malarskim płótnie jest tym punktem, który podoba mi się najbardziej i stanowi taki ciepły akcent w tym perfekcyjnym mieszkaniu.  Całość do obejrzenia na stronie Marjon Hoogervorst, fotografki łączącej w swojej pracy podróże, design i spotkania z ludźmi. Piękne, inspirujące portfolio podzielone tematycznie. Miłego weekendu, cudownie, cudownie że znowu ciepłego! 
Wood, white,  a little gray …… and literally to taste pinch of color. Good morning, after a long break caused not by the rest and  the sweet laziness or swinging in the clouds, but work on the supply of Christmas in our store. Hard to believe but I’m now completely immersed  in all the decorations, the colors of Christmas, and I feel like maybe not like Santa himself but like his assistant  bustling  with enthusiasm, perhaps I  will  get myself  on one of the  Pixy hats :):). On the other hand, if you  reviewed  Scandinavian blogs you probably noticed how they change the scenery in their homes right now and as each day their inhabitants closer to the atmosphere of this unique period.  Returning to our subject, today we have the interior a very orderly, unified though not lacking in it  the different textures or forms or colors, although it is not all that striking hard and „loud”. Beautiful interior in which the slightest thing is perfectly matched (for me a bit, too perfect). Harmony and peace, wooden objects, metal and wire little things  complete the whole but it is a bit of color, which appears literally like a stain on canvas painting is the point that I like most and which provides such a warm accent to this perfect apartment. The whole to look at Marjon Hoogervorst, photographer combining in her work travel, design, and meeting people. Beautiful, inspiring portfolio divided by theme. Have a nice weekend, that wonderfully,  wonderfully warm again!

Zdjęcia: Marjon Hoogervorst a całe mieszkanie można zobaczyć tutaj