Ten dom raz mi się już zawieruszył, tym razem aby historia się nie powtórzyła od razu umieszczam go na blogu. Henry Wood jest właścicielem tego niesamowitego domu, który kupił za jedyne 3600 dolarów, niewiarygodne, co? A jednak. Ten 79 letni architekt z opuszczonej i zaniedbanej przez ostatnie lata rezydencji stworzył miejsce, które zostało odnowione z wielką skrupulatnością i przywrócone do dawnej świetności, udokumentowanej w towarzystwie ubezpieczeń. Sam też wszelkie prace i zmiany pieczołowicie udokumentował , mając świadomość jak bardzo jest to wyjątkowe miejsce. Dom na skale ma 3 poziomy. Centralnym miejscem jest olbrzymi hol wokół którego skupiają się 23 pokoje. W całym domu panuje niezwykły klimat zawieszenia w czasie i tajemniczości ale największe wrażenie robią żywe obrazy na ścianach, powstałe dzięki szerokim oknom i przepięknym widokom na morze. Moje „Ja”, chociaż zachwycone domem bało by się duchów, demonów morskich i szeptów wiatru , moje „Ja” w tym domu bardziej stało by się melancholijne i zanurzone w swoich myślach. Ale to moje „Ja”, a co Wasze „Ja” na to wszystko? Jejku, jejku słońce zaświeciło!

Dom na skale

Lokalizacja: Narragansett Bay, Rhode Island, USA

House of MayThe house once I lost ,so this time I will not let history repeats itself and immediately put it on the blog. Henry Wood is the owner of this amazing house, which he bought for as little as $ 3,600, unbelievable, eh? And yet. This 79 year old architect from the abandoned and neglected in recent years residence has created a place which was renewed with great thoroughness and restored to its former glory, as documented in the insurance company. All changes and work meticulously documented himself , knowing how much this is a unique place. House on the rock has 3 levels. The focal point is a huge hall which focused around 23 rooms. The whole house has a unique atmosphere of the suspension in time and mystery but most impressive are the live paintings on the walls, created by large windows and beautiful views to the sea. My „I”, although delighted with the house would be afraid of ghosts, demons, sea and wind whispers, my „I” in this house would become more melancholic and immersed in my thoughts. But this is my „I” and what your „I” is saying on it all ?

House on the rock

Location: Narragansett Bay, Rhode Island, USA

Photo: Erik Jacobs for The New York Times. Więcej informacji znajdziecie tutaj