Jej fotografia nie obraca się tylko w kręgu wnętrz, fotografuje także ludzi, jedzenie i martwą naturę. Chociaż jest naprawdę wszechstronną fotografką, ja wyjątkowo upodobałam sobie te zdjęcia, które wbrew temu, co sama lubię najbardziej a więc bieli, jasności i ciepła są zimne i ciemne. Przedstawiają przedmioty w zbliżeniu, tak, że można dostrzec ich fakturę, wszelkie niedoskonałości. Podkreślając ich prostotę i ich zwyczajność. Lisa Cohen wydobywa z nich niepowtarzalny urok, odnajdując w nich nie tylko zapomniane przedmioty codziennego użytku. Her photos are not only related to the circle of interiors, she photographs the people, food and still life. Although she is a truly versatile photographer I am extremely delighted in these pictures, which contrary to what I like most: white, clear and warm are cold and dark. Present objects in close-up, so that you can see the texture, any imperfections. Emphasizing its simplicity and ordinariness Lisa Cohen brings with them a unique charm, finding in them not only forgotten everyday objects.
Więcej prac Lizy Cohen możesz zobaczyć tutaj. More Lisa Cohen’s works you can see here.