Jeden pokój więcej

Czasem każdy z nas ma ochotę uciec od wszystkiego nawet od tego co ukochane i zaszyć się samu z sobą.

One more room
Sometimes each of us wants to get away from everything, even from what is beloved and hide only with himself.

Zastanawiam się które lokum wybralibyście dla siebie, gdzie wasze „ja” poczułoby się dobrze? Ja wybieram wóz cygański, chociaż domek na drzewie jest bardzo kuszący to jednak lubię czuć grunt pod nogami :). Wszystkie zdjęcia pochodzą z Marie Claire Maison.
I wonder which accommodation would you choose for you, where your ego would feel good? I choose gypsy car, although a tree house is very tempting but I like to feel the ground beneath the feet :). All images come from Marie Claire Maison.