Kojarzy mi się z ……, nie użyję tego słowa 🙂 ale tak właśnie jest! Dziś zaskoczę chyba również samą siebie bo znalazłam kilka świetnych zdjęć, które pokazują, że kolekcja nie musi być tylko miejscem dla osiadającego kurzu ale może stanowić FANTASTYCZNĄ ozdobę domu. Co zbieraliście jako dzieci? Samochodziki, pocztówki, opakowania po czekoladkach, puszki po piwie (to były takie czasy, moi drodzy – pisze to do odrobinę młodszej części czytelników)? Ja zbierałam znaczki pocztowe, nic oryginalnego ale do dziś pamiętam ten mini klaser zapełnionyi przechowywany jak największy skarb. Jako dorosła osoba niczego nie zbieram, co mogłoby stanowić początek jakiegoś zbioru, no chyba że podciągniemy pod to kosze z wikliny, trawy, liści palmy :). A Wy?
The Collection

I associate it with….., no I am not going to use this word:) but that is the way it is ! Today I am going to surprise also myself because I found some great photos, which show that the collection does not have to be only a place to gather the dust but can be a fantastic house decoration. What did you collect when you were a children ? Cars ? Postcards ? Chocolate wrappings ? Beer cans ? (there were such times, my dear – I am writing to a bit younger part of the readers)? I used to collect stamps, nothing original but to this day I remember my mini album full and stored as the greatest treasure. As an adult I do not collect anything, what could be the beginning of a collection, unless I will count the wicker, grass, palm leaf baskets .
And what about you?

Nie ukrywam, że te ryby mnie „zjadły” są świetne a do tego fantastycznie wyeksponowane.
Zdjęcie pochodzi z Architectural Digest, właścicielka tej kolekcji jest projektantka mody Lauren Sara, która gościła już na tym blogu przy okazji prezentacji przepięknej kuchni.
I must admit that these fish “ate “me. They are great and fantastically exposed . Courtesy of Architectural Digest, the owner of this collection is a fashion designer Lauren Sara, who has already been hosted at this blog on the occasion of the presentation of beautiful kitchen.
Zegary vinitage pełne uroku nawet lekko pordzewiałe. Zdjęcie Skona Hem.
Vintage clocks charming even slightly rusted. Picture Skona Hem.

Urocze stare bączki. Znalezione w Country Living.
The charming old little spinning tops. Found at Country Living.Ta kolekcja wzbudziła we mnie prawdziwy podziw. Oryginalność i nieprawdopodobny efekt jaki uzyskał właściciel jest do pozazdroszczenia. Wow! Stare trzepaczki do dywanów, spójrzcie na te drewniane rączki, wspaniałe! Jestem pod wielkim wrażeniem, nigdy ale to nigdy nie wyobrażałam sobie że coś tak pospolitego
i pozbawionego jakiegokolwiek uroku może okazać się prawdziwym odkryciem wizualnym. Chciałabym mieć możliwość zobaczenia tej kolekcji z bliska. Podoba mi się również fakt, że zostały powieszone nad schodami
w przestrzeni która jest często użytkowana a nie schowane w jakimś ciemnym pokoju z aksamitnymi kotarami. Zdjęcie pochodzi Country Living.

This collection has created in me a genuine admiration. The originality and the incredible effect that the owner achieved is enviable. Wow! Old carpet-beaters, take a look at these wooden handles, great! I am very impressed, but never imagined myself that something so ordinary, devoid of any charm can be a real visual discovery. I would like to be able to see this collection at close. I like the fact that they have been hanged in the space above the stairs which is often used rather than hidden in a dark room with velvet curtains.
By Country Living.

Bardzo często zastanawiamy się co zrobić z pustymi ścianami i najczęściej przychodzi nam do głowy pomysł
z obrazem a tu proszę kilka niebanalnych przedmiotów, które być może upychamy w szafkach może się okazać ciekawymi eksponatami gotowymi do powieszenia na ścianie. Być może, to właśnie te przedmioty mogą nas zainspirować do poszukiwań i tworzenia własnej niepowtarzalnej kolekcji. Zdjęcie Living Etc.

Very often we wonder what to do with empty walls and what usually comes to mind is the idea with a picture. And here we go a few original items that may be stuffed in cabinets, you may find interesting exhibits ready for hanging on the wall. Perhaps, these are the items which can inspire us to explore and
create our own unique collection. Photo Living Etc.
Zdjęcie z Taverne Agency.Zwrócicie uwagę, jak wszystko współgra, wpisuje się w koncept całego wnętrza.
Niestety nie jestem w stanie podać w chwili obecnej źródła tego zdjęcia.
Check out how everything fits together, it is a part of the whole interior concept.
Unfortunately I am not able to provide the source of the photo.

Nie jestem pewna czy to są tabliczki z nr rejestracyjnymi samochodów czy może nr domów, ale mniejsza o to ważne, że powstał świetny kolarz idealnie pasujący do tego pofabrycznego mieszkania.
Zdjęcie autorstwa Jansje Klazinga.
I am not sure whether these are car’s registration plates or maybe number of houses, but never mind.
What is more important it created beautiful collage which is a perfect match for this postindustrial housing.
Photo by Jansje Klazinga.

Przestrzeń między półkami na małych gwoździkach idealnie się nadaje do wyeksponowania kolekcji kluczy.
W końcu oszklone gabloty pójdą w zapomnienie. Zdjęcie z Country Living.
The space between shelves is perfectly suited to present the collection of keys on little nails. Finally, glass showcases are forgotten. Picture from Country Living.
Sezonowo, być może ale nawet kolekcja kapeluszy może znaleźć swoje miejsce gdzieś na ścianie w sypialni
czy przedpokoju szczególnie gdy przychodzi na nie czas:).
Zdjęcia kolejno pochodzą z House Beautiful i Taverne Agency.
Seasonally, but perhaps even a collection of hats can find a place somewhere on the wall in the bedroom
or the hall in particular when the time comes.
Photos come from the House Beautiful and Taverne Agency. Zastanawiam się czy to jest już problem czy jeszcze nie :). Znalazłam na Flickr.
I wonder if this is a problem already or not yet :). I found on Flickr.Zabawne słoiczki na słodycze.. Iście cukierkowa kolekcja Natalie Jeffcott.
A „cookie jars” funny little boxes for sweets. Really sweet collection by Natalie Jeffcott.

Pralnia dzieli swoją funkcję z kolekcją. Znalezione na jednym z amerykańskich blogów www.withagratefulheart.blogspot.com. Chyba nic już mnie nie zdziwi jeżeli chodzi o kolekcjonowanie.
Coś co kiedyś jawiło się jako „kupa złomu” dziś przy odrobinie fajnej stylizacji
stać się może wspaniałą ozdobą naszego domu.
Laundry room divided its laundry functionality with a collection. Found on one of the American blogs www.withagratefulheart.blogspot.com. I think that nothing is going to surprised me when it comes to collecting. What once was a “scrap heap” today with a bit of cool styling
can be a great decoration of our home.