Białe inspiracje

Porzucamy na chwilę kolory i przenosimy sie do krainy Królowej Śniegu. Biały daje poczucie czystości, porządku i harmonii , jest wyzwaniem, któremu trudno sprostać ale jeżeli już nam się to uda, to efekt jest oszałamiający.

White inspirationsWe leave  for a while the colors and move  to the land of the Snow Queen. White gives a sense of purity, order and harmony, is a challenge that is difficult to meet but if we already can do this the effect is stunning.

Zdjęcia: Flickr, Stellan Herner, Julia Hoersch