O szarym mówi się, że jest nijaki tak jak o białym, że jest zimny. Oba te stwierdzenia są nieprawdziwe. Gdym miała trzy domy to jeden z nich byłby kolorowaniem rzeczywistości, drugi białym azylem a trzeci szary dla sentymentalnych myśli.
GrayWe used to say that gray is neuter and white that is cold. Both statements are untrue. If I had three houses one of them would be coloring the reality, the other white asylum and the third gray for sentimental thoughts.
Zdjęcia: Mikkel Vang, Flickr, MCM, Cote Bastide