Poczuć wolność i być zupełnie nie zależnym od wielu czynników, które determinują nasze działania. Być może pomysłem na osiągniecie takiego stanu jest zakup samochodu z niewielkim salonikiem – przyczepą. Najlepiej tak stylową jak na tych zdjęciach. No, żeby się tak załapać chociaż na piknik☺. Sama nie wiem co jest bardziej nierealne taki „zestaw” czy mały domek gdzieś w bliżej nieokreślonym miejscu. Zapraszam na nietypowy „dom” sierpnia, ale idealny na ciągle trwające wakacje☺

Na sześciu kółkach

Lokalizacja: gdziekolwiek


House of August

To feel the freedom and to be completely independent on many factors that determine our actions. Perhaps the idea for achieving this state is to buy a car with a small living room – a trailer. The best as stylish as on the pictures. Well, to catch a picnic at least :). I do not know what is more unrealistic such a „set” or a small house somewhere in the unspecified location. Welcome to the unusual „home” of August, but perfect for still lasting holidayJ

On six wheels

Location: anywhereZdjęcia: Stuart McIntyre