Kilka zdjęć z Country Living, która jest kopalnią inspiracji przede wszystkich dla tych którzy najlepiej czują się wśród staroci, wiejskich i rustykalnych klimatów. Rzeczy które przeszły z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie i które chociaż zniszczone to jednak niezaprzeczalnie są dalej piękne i zachwycające. Być może jeszcze bardziej niż za czasów ich świetności.

A few photos from Country Living, which is a mine of inspiration especially for those who feel best among the antiques, and rustic rural climates. Things that have passed from hand to hand, from generation to generation and which although damaged are undeniably more beautiful and stunning. Perhaps even more than in the days of their glory.