…oczywiście bieli. A jeżeli biel to Skandynawia a najpiękniejsze zdjęcia takich wnętrz to Skona Hem. Kilka fantastycznych aranżacji i kwintesencja stylu skandynawskiego. Gdy tak patrzę na te zdjęcia to myślę sobie, że cały smaczek tkwi w dodatkach i uporządkowaniu swoich zapędów stylistycznych. Mogłabym powiedzieć ze to taka „wierność” i całkowita pewność swojego wyboru. ☺ Dziś pokazuję wnętrza o charakterze bardziej wiejskim gdzie motywem przewodnim jest prymitywizm i prostota a całość mimo, że ma trochę zimny wygląd poprzez połączenie bieli z szarością i metalicznymi dodatkami dzięki sporej ilości „staroci” (nie tych na wysoki połysk) zostaje przyjemnie zmiękczona i ocieplona.
Great comeback …. … of a white of course. And if white then it is Scandinavia and then most beautiful pictures of such design is Skona Hem. Some fantastic arrangements and the quintessence of a Scandinavian style. When I look at these pictures that I think that all the taste is in the add-ons, and control of styling outburst. I could say it is such “fidelity” and complete certainty of choice. Today I show interiors in more country style with the leitmotif of rudeness and simplicity, a whole although it has some cool looks through a combination of white with gray and metallic additives with large quantities of „old stuff” (not the high-gloss) is nicely softened and warmed.

Najfajniejsze w stylu skandynawskim jest to, że z taką łatwością możne go zmienić dodając lub odejmując drobne rzeczy. Położona kwiecista narzuta i porcelanowe filiżanki a także duża ilość kwiatów w wazonach dadzą nam romantyczny look.Z kolei wiklinowe kosze i dodatki z nie malowanego drewna pozwolą na ukłon w stronę natury. I można tak dojść aż po indriustialne i rustykalne aranżacje.Baza jest jedna – BIAŁA.
The best in Scandinavian style is that with such ease it can be changed by adding or subtracting small things. Located floral plaid, porcelain cups and a large number of flowers in vases will give us a romantic look. In turn, wicker baskets and accessories with painted wood allow to say hello to nature. And you can walk up to industrial and rustic arrangements.The base is one – WHITE.
O raju ale surowo mi wyszło☺Więcej inspiracji ze Skandynawii możecie zobaczyć tutaj, gdzie są również zdjęcia połączenia białego z kolorem (te lubię najbardziej). Miłośników skandynawskich klimatów odsylam obowiązkowo do:Skona Hem, House Doctor i Bloomingville.
More inspiration from Scandinavia you can see here, where there are also pictures with the color in combination with white (I like them most). Lovers the Scandinavian climates necessarily refer to: Skona Hem, House Doctor and Bloomingville.