Szczególnie przypadła mi do gustu w tych mieszkaniach w których nie stanowi „koniecznego musu”. Chociaż mam świadomość, że jest przede wszystkim rozwiązaniem dla małych ale wysokich mieszkań, gdzie jest pomysłem na wydzielenie np. wygodnego legowiska, czy jak widać na niektórych zdjęciach, daje szanse na wannę w malutkiej kawalerce. Oczywiście zdjęcie pierwsze jest powiedzmy sobie szczerze z bajki ale 4 to już konkretny fajny pomysł na niewielki pokój dla każdego.MezzanineI like it especially in those homes where it is not absolutely necessary.
 Although I am aware that it is primarily a solution for small but high flats, where it is the idea of separation such as a comfortable couch and as you can see some pictures, the chance to introduce a bath tub in a tiny studio apartment.
 Obviously, the first picture is frankly speaking taken from a fairy tale but 4 is already a concrete idea on a cool little room for everyone.

Zdjęcia kolejno: Jj.locations, Magnus Anesund, Marie Claire Maison,

Alvhem, ponownie Marie Claire Maison i Woonwens.