Świąteczne dekoracje (cz.2)

2929012395_6691fa1f8c1
Kilka świątecznych dekoracji i pomysłów innych od tych naszych tradycyjnych ale myślę , że kilka naprawdę bardzo pięknych i chyba takich do realizacji:)
Christmas decorations (part two)
A few Christmas decorations and ideas different from our traditional but I think some are really very beautiful and probably for use .
To jest przepiękne! Zdjęcie Rice
This is beautiful! Photo Rice
Zdjęcie Skona hem
Wzory folkowe w tym roku są prawdziwym hitem wśród dekoracji świątecznych.
Te są rodem z Uzbekistanu. Zdjęcie ze strony Niki Jones.
Folk patterns this season are a real hit with Christmas decorations.
These are a native of Uzbekistan. Photo by Niki Jones.
Prace tej Pani już pokazywałam tutaj a tutaj pokój jej dzieci,
który dla mnie jest w każdym calu idealny:) Rie Elise Larsen, to nie tylko projektantka
ale także świetna stylistka, która z wielką lubością oddaje się swoim pasjom. Jest co oglądać.
The work that I showed you already here and living room of her children here,
which for me is perfect in every way :) Rie Elise Larsen is not only a designer but also a great stylist,
with great pleasure she is devoted to her passion. That is something to watch :)
A to już święta ze Szwedzkim Alhens.
And that’s a Christmas with the Swedish Alhens.
Więcej ozdób świątecznych możecie zobaczyć tutaj.