Ostatnie świąteczne inspiracje.

Gotujecie? Sprzątacie czy jeszcze zakupy spożywcze. Mam nadzieję, że za prezentami jednak już nie latacie, co? U nas jeszcze została nam do kupienia „panna zielona”
i… i…. i… sami wiecie 🙂
The last Christmas inspirations
Cooking ? Cleaning or still grocery shopping. I hope that you don’t already running for the presents, anyway ? We still have have to buy „green lady” and … and …. and … you know 🙂Zdjęcie Craig and Whitney Powyższe inspiracje są zaczerpnięte z fantastycznego bloga A Creative Mint
i stanowią większą całość pod wspólnym tytułem Color Me Pretty.
These inspirations are drawn from the fantastic blog A Creative Mint
and consist on larger whole titled Color Me Pretty.