Przyszedł na nią czas… Dla jednych w delikatnych porcelanowych filiżankach dla drugich w wielkich ceramicznych kubkach dla jeszcze innych w szklance (czy jeszcze ktoś tak podaje herbatę…?). Wszyscy rozgrzewamy się jej ciepłem, delektujemy jej smak i kolor. Coraz częściej na naszym stole goszczą zaparzacze, imbryki i ocieplacze, coraz częściej poświęcamy jej czas i celebrujemy nie tylko chwile jej picia, ale także sam moment przygotowywania. Muszę jednak Wam powiedzieć, ze tym razem pomysł na tego posta przyszedł z piosenką Starszych Panów, która dosłownie od kilku dni nie schodzi mi z ust. Nucę ją na każdym kroku, nawet teraz gdy pisze te słowa:):)
No cóż, zapraszam na herbatkę:). „…Dopóki Ciebie, Ciebie nam pić… mmmmmm…”

Tea time
The time has come. … For some in delicate porcelain cups for some in big ceramic mugs for others in a glass (does anyone serves the tea that way ?). Everyone warms up by her warmth, relishes its color and flavor. Often at our tables we host brewers, kettles and tea towels, increasingly we devote our time and celebrate not only the moments of drinking, but also the time of preparation. But I must tell you, this time with the idea for this post came with the song by Kabaret Starszych Panów which I sing myself since few days . I sing at every step, even now when I am writing these words 🙂
Well, I invite you to tea 🙂 „… Dopóki Ciebie, Ciebie nam pić… mmmmmm…”

Poster z All posters.

Zdjęcie ze strony barbara barry

Zdjęcie Rice

Zdjęcie autorstwa Meghan Guthrie
1. Guardian 2. Hannah Turner 3. The Conran Shop 4. Graham and Green 5. Rice
6. Emma Bridgewater 9. John Lewis 10. Rice 11. dot com gift shop
Tak sobie na to patrzę i myślę sobie, ze jest to idealny pomysł na prezent.
Ja przynajmniej bym chciała dostać jeden z imbryczków:).
So I look at it and I think it is a perfect gift idea. I wish I at least get one of kettles

Znalezione na blogu teacosyrevolutiontara

Zdjęcie pochodzi z House to Home


Zdjęcie ze strony Mogwaii
Zdjęcia pochodzą z Selvedge.
Od klasycznych wzorów, tradycyjnych po te słodkie i kolorowe aż po naturalne i eko.
Wszystko jest śliczne i każda z nas na pewno coś znajdzie dla siebie.
From classic designs, traditional to the cute and colorful up to the natural and eco.
Everything is beautiful and every one of us surely will find something for ourselves.