W zasadzie jedno zdjęcie sprawiło, ze odszukałam portfolio tego Pana. I całe szczęście bo jest naprawdę fantastyczne. Jest tam tyle zdjęć, że trzeba uważać z czasem:) a nawet jak nam troszeczkę odpłynie to warto zanurzyć się w tych rozmaitych przestrzeniach. Zapewniam, że nawet najwięksi sceptycy cos znajdą dla siebie:). A to na dobry początek, miłego dnia:).

In general, one image did that I found that portfolio. I was lucky because it’s really fantastic. There are so many photos that you have to consider the time 🙂 even as it drift away a little it is worth to immerse in these different areas. I assure you that even the biggest skeptics you’ll find something for yourself 🙂 And that’s a good start, good day 🙂

Moje ulubione…
My favorite …

Aby obejrzeć więcej zapraszam tutaj, trzeba troszkę pogrzebać aby
dostać się do albumu, ale jak już się odnajdziemy w tym świecie to klikamy
i otwierają nam się całe sesje z krótkim opisem.

I invite you to watch more here, you need to bury a little to get to the album
but once you find yourself in this world is,
a click opens all sessions with a brief description.