Czasami podkręcam, że ja mam, ale ich nie mam są szare, ale w tym mieszkaniu z pewnością byłyby niebieskie:). Przyznam, że chociaż kolor niebieski jest moim ulubionym to jednak nigdy nie brałam go pod uwagę jeżeli chodzi o aranżacje mieszkania. W żadnych detalach czy to w kuchni czy w innych pomieszczeniach nie występuje w naszym domu, po prostu wydawał mi się taki mało udomowiony:). Okazuje się to jednak, być jakimś zamknięciem na inne rozwiązania kolorystyczne, bo trudno odmówić całemu mieszkaniu uroku. Nie, to jest świetne! Ilość obrazów, zdjęć jest imponująca. Och no i nie tylko obrazów:) ale przejrzystość tego mieszkania jest tak duża, że nie mam poczucia graciarni. A na koniec dwie „malutkie” informacje: Mieszkanie to mieści się w kamienicy z 1905r. i ma 93 m2. (kliknij aby powiększyć)

Sometimes I pretend that I have them, but I do not they are gray, but in this house they would certainly seemed to be blue. I admit that although the blue is my favorite color, however never took it into account when it comes to interior arrangements. In any detail either the kitchen or in other rooms it does not happen in our house, just seemed too little domesticated. But this turns out to be some prejudice to the other color solutions, because it is difficult to refuse the whole house has a charm. No, this is great! Number of images, photos is impressive. Oh no not only paintings but J it so spacious that I do not have a sense of lumber-room. And at the end of the two „little” info: The flat is located in a building from 1905 and has 93 m2.

Sporo wszystkiego, ale można złapać oddech:).
Lots of everything, but you can catch your breath :).Wszystkie zdjęcia pochodzą z Hus & Hem.
All images come from Hus & Hem.