29655.1DDF50A12
Piękne! Cóż ja mogę więcej powiedzieć?