Wielkanocny stół. KOLOR RÓŻOWY

No cóż, dobrze wiecie, że osobiście nie mam żadnego problemu z tym kolorem wręcz przeciwnie zaliczam go do swoich ulubionych i ponieważ ostatnio widzę takie „kampanie” przeciwko tej barwie postanowiłam pokazać ją kolejny raz z tym, że tym razem w odsłonie pastelowej i związanej ze „sztuką stołu” . Wiosennie się zrobiło ale to już chyba ten czas, żeby zacząć obserwować co się w przyrodzie zmienia i oczywiście w nas:):):). Polecam różowy w tym wydaniu na stół wielkanocny jako odmiana do tradycyjnych i typowych dekoracji, które pewnie co roku goszczą na naszych świątecznych stołach, a które przy niewielkich zmianach (girlanda z łódek zrobiona z delikatnych pastelowych, kolorowych papierów jest śliczna, a jaka prosta, kto zna blog nie tylko dzieciaki pamięta pewnie wariacje na temat łódeczek a jak nie to zapraszam dla przypomnienia do posta łódeczki z życzeniami) mogą wyglądać świeżo, subtelnie i uroczo. Cały problem tkwi w umiarze a nie w samym kolorze. Możecie być pewni, że jeszcze nieraz do tego koloru wrócimy! Różowego weekendu!

The Easter table. PINK
Well, you know well that I personally have no problem with that color on the contrary I include it to my favorites and because lately I see such „campaigns” against the color, I decided to show it again except that this time arranged with  pastels and associated with „art table”.Spring is coming  but it is probably  time to begin to see what’s changing in nature and in us, of course 🙂 🙂 :). I recommend pink in this version of the Easter table as a variant of the traditional and typical decoration, which probably host every year on our Easter tables, and that the small changes (garland of boats made ​​of soft pastel, colored paper is beautiful and what a simple those  who know the blog „nie tylko dzieciaki” probably remember variations on those decor and if not then I invite you to remind  the post wishes of boats) may look fresh, subtle and charming. The whole problem lies in moderation and not in the color itself . You can be sure that we will come back to that color not only once ! Have a pink weekend!
Zdjęcia: Flickr, Houzz, French Larkspur, Tumblr