PRZEGLĄDAMY COUNTRY LIVING

Bardzo dawno nie odwiedzana prze mnie strona Country Living. To fajna odskocznia dla tych, którzy cenią sobie klasykę, przywiązanie do tradycji i przedmiotów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Trudno doszukiwać się na tej stornie modnych dodatków ale przedmiotów, które mają ponadczasowy czar jest naprawdę dużo. Zachwycają prostotą i autentycznością. Zdjęcia pochodzą z amerykańskiej, starej farmy, która stała się miejscem dla wielu kolekcjonerskich przedmiotów zbieranych od kilkunastu lat przez właścicieli. Przepiękna struktura drewna ale też kolorystyka nie pozostawia nas bez pozytywnych wrażeń.

COUNTRY LIVING REVIEW
A very long time since I recently  visited  Country Living website. It’s nice break  for those who appreciate classic, tradition and items handed down from generation to generation. It is difficult to find there trendy fashion accessories, but there is a lot of items that have a timeless charm. Delighted by the simplicity and authenticity. Photos from the U.S., an old farm, which became a destination for many collectors’ items collected over ten years by the owners. The beautiful wood structure but also the colors do not leave us without a positive sensation.

Zdjęcia: Country Living