Dynie były w tamtym roku są i w tym, chociaż zupełnie w innym wydaniu.

Pumpkin
Pumpkins were here last year and so they are this,  although they are quite a different type.


Zdjęcie: Doug McMillen.