…chciałoby się rzec słońce albo obłoczek ale pogoda jest taka a nie inna więc zamiast tego kilka przepięknych propozycji znalezionych w internecie. No i proszę coś z niczego a jakie urocze. Miłego dnia!
And over my head ….… would like to say the sun or a cloudlet but the weather it is different, so instead of it some lovely suggestions found in the net. Well, something from nothing, and so lovely. Have a nice day!


Zdjęcia: Apartament Therapi, Skona Hem.