Bynajmniej nie dla lalek. Zadziwiające i musze powiedzieć, ze bardzo mi się podoba jako plastyczny obraz, jako całość i niesamowita realność ale z drugiej strony jest to trochę zatrważające. Kojarzy mi się jednak z ludźmi bezdomnymi z tym jak sobie oswajają przestrzeń i adaptują na własne potrzeby i możliwości które zostały im dane. Nie można odbierać tego projektu dosłownie, serio ale z drugiej strony czyż takie projekty, pomysły nie weszły już w nasze życie? Zabawki dla dzieci, kartonowe domy bezdomnych, czy meble użytkowe które co raz częściej pojawiają się w propozycjach jako alternatywa ekologiczna. Autorem tego projektu jest Luise Valdes, który zbudował cały apartament tylko z tekturowych kartonów, papieru i pudełek po pizzy. Jest to naturalnej wielkości mieszkanie wraz ze wszystkimi sprzętami i przedmiotami jakie znajdują się w każdym domu. Wygląda to fantastycznie i aż się by chciało zajrzeć tam chociaż przez dziurkę od klucza , oczywiście papierową, a jak.☺
Cardboard houseCertainly not for the dolls. Amazing and I have to say that I like it as picture as a whole and the incredible reality but on the other hand, it is a little frightening. It reminds me of the homeless, how they adapt the space for their own needs and opportunities that were given to them. You cannot read this project literally, seriously, but on the other hand such projects, ideas are not already in our lives? Cardboard houses built by homeless or toys for children and furniture which recently often appear as organic alternative. The author of this project is Luise Valdes, who built the apartment only with cardboard boxes, paper and pizza boxes. It is a life-size apartment with all appliances and objects which may be found in every home. It looks fantastic and as much as I would like to look there through the keyhole, a paper keyhole of course.:)


Całość tej ‘instalacji” do zobaczenia na Flickr tutaj