Jessica-Claire

…zapomnij na chwilę o tym, co za oknem….


Today…
…forget for a moment about what’s behind the window ….

Zdjęcie: Jessica Claire

Zdjęcie: Jill Thomas

Zdjęcie: Living Etc