Trudno mi uwierzyć, że to on…Dlatego dzis ciepły, uroczy, jasny I pełen kolorów skandynawski dom w obiektywie Trine Bukh, czyli to czego zostałam pozbawiona przez kapryśną aurę. Mam nadzieję, że mocno nie przemarzliście na majowym wypadzie I jakoś sobie zrekompensowaliście te braki pogodowe. Miłego dnia☺
MayI find it hard to believe that this is him … That’s why today a warm, charming, bright and full of color Scandinavian house in the lens of Trine Bukh, which is what I was deprived of by the moody weather. I hope that you did not get too cold on your May escapade and somehow compensated these weather shortages. Have a nice day 🙂