nie tylko dzieciaki nr 2

okadkalejsza
Z wielka przyjemnością, radością chociaż nie do końca tak, ze bez nerwów i bólu brzucha:) oddajemy wiosenny numer nie tylko dzieciaki. Zapraszam do szperania, oglądania i czytania:).
nie tylko dzieciaki nr 2
With a great pleasure and joy , but not entirely without some anxiety and abdominal pain :), we present the spring issue of nietylko dzieciaki. I invite to browsing, viewing and reading :)