Jest autorem fotografii, która należy do moich ulubionych. Rzeczy które są na tym zdjęciu to obiekty moich westchnień i ciągłych powrotów do tematu kredensu w naszym domu. A skoro ciągle wracamy do tego, to wiem że gdy przyjdzie taka chwila i taki kredens to zostanie on porostu zakupiony:). Na wszystko jest czas a dziś jest czas na Jason’a Loucas’a i jego przepiękne, jasne prace. Zapraszam.

He is the author of the photography, which is one of my favorites. Things that are on this photograph are objects of my sighs and continuous returns to the topic of cupboard in our house. And if we are still coming back to this, I know that when such moment and such cupboard arrive it will be just purchased:). There is a time for everything and now there is time for Jason Loucas and his beautiful, bright works.

To zdjęcie już było na tym blogu ale jest na nim tyle pięknych rzeczy
i jeszcze jest tak cudownie to wszystko skomponowane,
że nie potrafię sobie odmówić przyjemności ponownej prezentacji tej pracy.

This picture was already on this blog but there is so many wonderful things, and yet everything
is so wonderfully composed that I can not deny myself the pleasure of presenting again
of this work by Jason Loucas.

Więcej prac Jonsona Loucasa do obejrzenia tutaj.
Jonson Loucas more works to see here.