Autentyczne, inspirujące i piękne BOKJA

Bokja to efekt współpracy 2 projektantek: Hoda Baroudi i Maria Hibri, które w 2000 roku połączyły swoje fascynacje i stworzyły niezwykłą kolekcje mebli łączących w sobie ludowe tradycyjne wzory i modern look odnoszący się do współczesnego wzornictwa. Co więcej projekty te, to również spotkanie dwóch światów i dwóch kultur , to spotkanie wschodu z zachodem , to udana próba połączenia nowoczesnych form z tradycyjnymi, unikatowymi wzorami. Ciekawa jestem co o tym sądzicie, bo ja gdyby studio Bokja było bliżej niż w Libanie znalazłabym jakikolwiek pretekst i już bym tam była:) Trudno mi się pogodzić z pewną dwoistością mojej natury, która nie potrafi wybrać między czystym minimalizmem, ba nawet taką surowością a fantazyjną, totalnie rozkrzyczaną, grającą nam na nosie , bliską kiczu gamą kolorów, która mnie nastraja jak nic na świecie.

Authentic, inspiring and beautiful BOKJA
Bokja is a result of cooperation of the two designers: Hoda Baroudi and Maria Hibri, which in year 2000 merged their fascination and created an extraordinary collection of furniture combining traditional folk designs and modern look with respect to contemporary design. Moreover, these projects, are also a meeting of two worlds and two cultures, a meeting between east and west, a successful attempt to connect modern forms with traditional, unique designs. I am curious what you think of it, because if I had a studio Bokja closer than in Lebanon I would find a good reason to be there already :). It is difficult for me to agree with a duality of my nature, which can not choose between a clean minimalism, even a rawness and fanciful, totally shouting, playing on her nose, close to kitsch range of colors that inspire me like nothing in the world.Panie i Panowie „Dracula”
Ladies and Gentlemen „Dracula”„Opium”
Moja lista życzeń, składa się i z takich rzeczy których posiąść w żaden sposób nie można.
My wish-list consist of the things which in any way you can not possess.

„Ursula”

Pasuje mi to jak nie wiem, kurcze może u nas ktoś robi coś takiego?
W końcu Polska słynie z wzornictwa ludowego. Jestem jak taka sroka:). No jestem.
It just fits to me like I do not know what else, cramps maybe someone does that in Poland?
After all Poland is famous for its folk design. I’m like a magpie :). Well I am.