Bez wątpienia to musiało się znaleźć na moim blogu. Nie ma tu dużo współczesnych aranżacji, mebli czy dodatków. Jakoś nie odnajduję się w tej stylistyce i prawdę mówiąc rzadko znajduje coś takiego co w zgodzie z samą sobą mogła bym tu umieścić. Aż trafiłam na małą rodziną firmę, zajmującą się projektowaniem mebli. Russell Pinch and Oona Bannon (małżeństwo) stworzyli razem Studio Pinch w Londynie. Pinch w podejściu do projektowania łączy zrozumienie wartości artystycznej linii i formy z absolutną uwagą na szczegóły, wrażliwość na materiały i zobowiązaniem do wykorzystania najwyższych standardów produkcji. Meble przez nich zrobione łączą w sobie prostotę, elegancję, funkcjonalność, ale i artystyczną duszę. Ich design ma być dostępny tak by mógł na co dzień towarzyszyć prawdziwym ludziom. Najbardziej podoba mi się w tych projektach to, że w czasach kiedy formy są tak przerysowane i tak mało funkcjonalne propozycja PINCH idealnie się wpisuje w wyrazisty ale dyskretny, nie narzucający się nurt.

No doubt, it had to be found on my blog. There is not much about contemporary arranging, furniture or accessories. To be honest I find it somehow difficult sometimes that I could put it here in acceptance with myself. Until I found a small family company dealing with the design of furniture. Russell Pinch and Oona Bannon (marriage) created together Pinch Studio in London. Pinch in the approach to design combines the understanding of artistic lines and forms with absolute attention to detail, sensitivity to materials and a commitment to use the highest production standards. Furniture made by them combine simplicity, elegance, functionality, but also the artistic soul. Their design is approachable, for real people’s lives. What I like most in these projects is that in times when the forms are so exaggerated and so little functional Pinch proposal fits in perfectly on a clear but discreet, not intrusive trend.

Zdjęcie tego biurka znalezione gdzieś w necie sprawiło, że zainteresowałam się producentem
i tak trafiłam na PINCH. Jest piękne klasyczne i proporcjonalne.
Picture of this desks found somewhere on the net made me interested in a maker and I found PINCH.
This is a beautiful classic and proportionate.

Dla mnie te meble jak na współczesne wzornictwo mają niewiarygodnie przytulny charakter.
These furniture have incredibly cozy nature as for such contemporary design.

Cały czas zastanawiam się , czy ta tkanina nie jest przypadkiem projektu Josef’a Frank’a ?
Może ktoś wie ?
I wonder whether the fabric is not the Josef’a Frank project ? Anyone knows ?
Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony PINCH a ich autorem jest nie kto inny jak James Merrell.
All photos come from the Pinch website and their author is no one else but James Merrell.