Piękne małe rzeczy

Trudno od nich oderwać wzrok, są tak piękne że reszta schodzi na dalszy plan.

Beautiful small things

It is hard to take the eyes away from them, so beautiful that the rest recedes into the background.

Wszystkie zdjęcia pochodzą z jj. Locations