Twój dom, Twój rower

Nie mam pojęcia czy taka konstrukcja jest stabilna I w ogóle czy jest prawdopodobna do realizacji, ale sama idea i pomysł jest fantastyczny. Nie tylko dla “niebieskich ptaków” zawsze wolnych I gotowych do dalszej podróży, również dla tych dla których życie to droga, wieczna podróż w nieznane. Kuszące, nawet dla mnie żyjącej w „stadku” bez którego w zasadzie nigdzie się nie ruszam☺. Kevin Cyr jest autorem prototypu roweru z domkiem campingowym , zajrzyjcie koniecznie na jego stronę. Zadziwia, zaskakuje ale także skłania do refleksji.
Your home, your bikeI have no idea whether this structure is stable and in general, is it likely to achieve, but the idea and the invention is fantastic. Not only for the „real adventurers” always free and ready to continue their journey, including those for whom life is a way, the eternal journey into the unknown. Tempting, even for me living in a “small flock” without which basically I do not move anywhere :). Kevin Cyr is the author of a prototype camper bike, look necessarily on his webpage. Astonishing, surprising but also prompts reflection.Więcej fantastycznych ilustracji i pomysłów Kevin’a znajdziecie tutaj.More fantastic images and Kevin’s ideas you can find here.