Gdy pierwszy raz prezentowałam mieszkania jednej ze szwedzkich agencji nieruchomości obok oczywiście pięknych, jasnych i przestrzennych mieszkań Waszą uwagę jak i moją przykuły klatki schodowe. Obiecałam sobie, ze wrócę do tego tematu bo nie tylko piękno tych klatek nie daje mi spokoju ale czystość, ogólny porządek i widoczny szacunek do siebie i otoczenia. Mosiężne elementy są na miejscach, ściany nie upstrzone wszędobylskimi napisami, drewniane poręcze jakoś potrafiły się obejść bez grubej warstwy farby olejnej.
…..I tak z pięknych mieszkań, wychodzimy na piękne klatki schodowe, później na piękne podwórka i piękne bramy, które otwierają przed nami piękne ulice…. Przyjemnie, prawda? Tylko dlaczego nie u nas?

Staircase
When I first presented the apartment of one of Sweden’s real estate agency next to obviously beautiful, bright, and spatial flats your and my attention is grabbed by the stairways. I promised myself to return to this topic because not only the beauty of these staircases does not give me a break but the cleanliness, the general order and shown respect for each other and the environment. Brass components are on its places, the walls are not painted with ubiquitous writings, wooden railings somehow are able to exist without a thick layer of oil paint. …. And so the beautiful homes, go out for a beautiful staircase, then the beautiful courtyards and a beautiful gate that opens before us the beautiful streets …. Nice, right? But why not us?

Wszystkie zdjęcia pochodzą z Agencji Nieruchomości Alvhem.
All images by Alvhem Real Estate.