Wielkanocne inspiracje cz.1

Najbardziej kolorowe ze wszystkich świąt i chyba jedne z tych, których celebrowanie ma najwięcej tradycyjnych form niezależnie od kraju, pochodzenia i wiary. Polska Wielkanoc jest jedna z najpiękniejszych ale również kolorowa i radosna jest u Szwedów, szczególnie dla najmłodszej części społeczeństwa.

Easter Inspiration Part 1
The most colorful of all the holidays and I think some of those which the celebration has most traditional forms irrespective of country of origin and faith. Polish Easter is one of the most beautiful but Swedish is also colourful and joyful  , especially for the youngest part of society.Obdarowywanie dużymi, kolorowymi jajkami wypełnionymi cukierkami jest z pewnością najbardziej atrakcyjnym punktem wielkanocnych „obrzędów”. I myli się ten kto myśli, że to radość tylko dla dzieci:):) . Nieraz widziałam dorosłych wyjadających z jajek przysmaki, żelki czy lukrowane malutkie ciasteczka. Giving big, colorful eggs filled with candy is definitely the most attractive point of Easter „rites”. And this is wrong to think  that is a joy just for kids:):). I often saw adults  eating out  treats of the eggs, jelly beans and tiny iced cakes.


Przebieranie się i świętowanie w Szwecji zaczyna się w Wielki Czwartek kiedy to maluchy chodzą od drzwi do drzwi i proszą o słodycze czy drobne pieniążki. Kolorowe gałązki to nic innego jak rózgi, które  przybiera się pięknymi piórkami i kolorowymi koralikami. Zdjęcia: Ojo, Fancy, Flickr, Anna Kern, Corbis, Agnieszka Kwiatkowska i Peter Carlsson. Dressing up and celebrating in Sweden begins on Holy Thursday, when the youngsters go from door to door asking for candy or small coins. Colored twigs are nothing more than a withes, which takes the beautiful feathers and colorful beads. Photos: Ojo, Fancy, Flickr, Anna Kern, Corbis, Agnieszka Kwiatkowska and Peter Carlsson.