…kryje się chyba najwięcej skarbów, które być może zapomniane leżą gdzieś na dnie szuflady albo wręcz przeciwnie, wyeksponowane cieszą oko właścicieli i gości. Sama posiadam taką niewielką półeczkę na której to raz ustawiam porcelanowe filiżanki a raz kolorową, lekką i wesoła melaminę. I muszę powiedzieć , że tzw. wystawki z kuchni należą do moich ulubionych niezależnie od tego czy to jest kolekcja puszek po herbacie czy leciwe drewniane deski do krojenia czy ceramiczne mleczniki. 
In the kitchen …
… probably the most hidden treasures that may lie somewhere forgotten in the bottom of a drawer, or on the contrary, exposed please the eye of owners and guests. I  have such a small shelf myself on which I once put porcelain cups and once the colorful, light and cheerful melamine. And I must say that so called “displays” in  the kitchen are my favourite regardless of whether it is the collection of tea cans or old wooden cutting boards or ceramic jugs.Zdjęcia: Country Living, MCM, Tumblr, www.hviturlakkris.blogspot.com, Skona Hem i Flickr. 
Post ten został zainspirowany pytaniem redakcji Moje Mieszkanie czy nie znam kogoś kto chciałby pokazać swoje „kuchenne kolekcje” w ramach cyklu SKARBY KUCHENNEJ SZAFY . Osobiście nie znam ale za chwilę sobie przypomniałam nocne wypady na blogi i wspaniałe rzeczy jakie na nich pokazujecie ze swoich domów. Nikogo do tablicy wywoływać nie będę:) ale podaje adres pod którym można dowiedzieć się więcej na temat publikacji. Osoba kontaktową jest Pani Olga Kass, do której można pisać na adres: okass@murator.com.plThis post was inspired by  the question from the editor of Moje Mieszkanie if I do  know anyone who wants to show his „kitchen collections” in the series KITCHEN CABINETS TREASURES. Personally, I do not know but I remembered a moment of night blogs reading  and wonderful things  from your  homes that you show. I will not call you 🙂 but I am publishing the  address where you can learn more about the publication. Contact person is Ms. Olga Kass okass@murator.com.pl