Cudowne, bogate w obrazy portfolio Paul’a Raeside. Inspirujące dla współczesnych czy rustykalnych domów ale dla mnie bardziej po prostu przyjemność w oglądaniu tego co na nich się dzieje. A dzieje się dużo dobrego, ciepłego, spokojnego. Wybrałam kilka zdjęć, które lubię najbardziej. Na każdym z nich widzę siebie. Widzę jak stoję w kuchni i rękoma rozdzieram liście sałaty, odwracam się i sięgam po naczynia pozostawiając nie domknięte drzwi spiżarki, później siedzę przy stole i kładę ręce na nim, czekam nasłuchując odgłosów na klatce… . Dobranoc.

Wonderful, rich in images portfolio of Paul Raeside. Inspiring for contemporary or rustic homes but for me there is  more pleasure in simply watching what is happening on them. And this is a lot of good, warm, calm. I chose a few photos that I like most. On each of them I see myself. I see as I am  standing in the kitchen tear lettuce leaves with my hands, turn around and reach for the dish, leaving the pantry door not closed, then I sit at the table and put my hands on it, waiting and listening to the sounds in the staircase… . Good night.

Zdjęcia: Paul Raeside