Myślę, że wielką sztuką jest dostrzeganie niezwykłości i piękna w codzienności. W rzeczach, które być może od lat są w naszym zasięgu wzroku, ale od lat nie mamy czasu na nie spojrzeć. Czyż nie jest tak, że czasami stajecie w swoim domu i z podziwem patrzycie na chwile która miękko spoczywa na aksamitnych płatkach drobniutkich goździków. Czyż purpura, której światło dodało wdzięku i lekkości właśnie dziś nie wydaje się Wam najpiękniejszym kolorem świata? Jak miło po prostu być, zatrzymać się i zauważyć.
About a momentI think that a great art in everyday’s life is a perception of singularity and, beauty. In the things that may be years in our sight, but for years we do not have time to look on them. Isn’t it so that sometimes you stand in your house and with admiration look on a moment that rests softly on the velvety flakes of tiny cloves. Is it purple, which light added a grace and lightness just today does not seem to you the most beautiful color of the world? How nice  just to be, stop and notice.

Zdjęcia: Tumblr