Zastanawiałam się czy mój wybór zdjęć, ma w sobie to co w danej chwili jest we mnie, czy odzwierciedla niejako moje nastroje, to jak się czuje….?Ale doszłam do wniosku, że nie, raczej nie. Ale gdyby tak było to mogłabym śmiało dziś powiedzieć, że mimo iż przyszła jesień już jakiś czas temu ciągle jestem gdzieś w letnich dniach, światłach i kolorach. Na poniedziałek inspiracje, których nie chciałam, nie potrafiłam ale na szczęście nie musiałam rozdzielić. Miłego dnia, czas do pracy☺
Mix I was wondering if my choice of photos has in it this, what currently is in me, that somehow reflects my moods, how I am feeling ….? But I came to the conclusion that no, not really. But if it would be so I could honestly say that despite the fact that the autumn came some time ago I’m still somewhere in the summer days, lights and colors. For Monday inspirations, which I did not want , I could not but luckily I did not have to split. Have a nice day, time to work :).

Zdjęcia: Sandra Lane, Sussie Bell

Zdjęcia: Rebecca Duke, Sandra Lane