O dyni jeszcze raz!

Wczoraj prawdziwe dynie, dziś z materiałów. Dekoracja czy siedzisko wszystko jedno , są piękne! A jakie proste do zrobienia….i znowu zapraszam na nie tylko dzieciaki gdzie znajdziecie przepis krok po kroku jak taką dynię samemu wykonać. Przede wszystkim miłej zabawy☺
About a pumpkin, once again
Yesterday the real pumpkins, and today fabric ones. Decoration and a seat all in one , they are beautiful! And how easy to make…. and again I invite you to “nie tylko dzieciaki” where you can find step by step instruction how to do this pumpkins yourself.. Have fun ☺

Zdjęcia: Plum, Lisa Warninger