Zielony, niebieski, miętowy….

….turkusowy, czasami trudno powiedzieć który jest który. Zmieniają się i przenikają w zależności od światła, towarzystwa innych kolorów a czasem po prostu w zależności od naszego odbioru i ułożenia głowy☺. Dziś chciałam Wam pokazać kilka szafek, pensjonarek czy komód, które dla jednych są zielone dla innych niebieskie albo tak jak dla mnie, miętowe (jestem na etapie miętowego z niebieskim co można zauważyć w sklepie☺). Wszystkie są piękne chociaż widać po nich lata, które jak wspólnie doszliśmy do tego, służą jednak im ogromnie a „zmarszczki dodają uroku”. Po dłuższej przerwie dzień dobry ☺.
Green, blue, mint …. …. turquoise, sometimes it’s hard to tell which is which. Changing and passing, depending on the light, the company of other colors and sometimes depending on our perception and position of a head. Today I wanted to show you a few cupboards, chests of drawers or cabinets, which for some are green for the others are blue as for me, mint (I’m at the stage of peppermint and blue as can be seen in the webstore :)). All are beautiful, although you can see years which passed, after all we came together to the conclusion that „ripples add to the charm.” After a long break a good day :).

Zdjęcie: Mikkel Adsbol, Skona Hem

Zdjęcie: Anitta Behrendt

Zdjęcie: Skona Hem

Zdjęcie: Flickr


Zdjęcia: Boligliv

Zdjęcie: Skona Hem