No cóż, nie ma co ukrywać ale ja dokładnie pamiętam ten kryzysowy sposób na ściany nie tylko w domkach letniskowych i ich toaletach ale także w przedpokojach i ścianach naszych mieszkań. Kartki z kalendarza na pięknym kredowym papierze, duże i kolorowe szkoda było je wyrzucić, więc odzywały w drugim swoim wcieleniu, pojedyńczo jako obrazki bądź zbiorowo jako tapeta. A teraz proszę co znajduje prawie w każdym magazynie wnętrzarskim o to właśnie te zdjęcia, które natychmiast mnie przeniosły do lat mojego dzieciństwa , kryzysu i cudownej pomysłowości naszych rodziców.
Harm of memoriesWell, there is nothing to hide but I remember exactly this crisis way not only on walls in the cottages and its toilets, but also in the halls and the walls of our homes. Cards from the calendar on a beautiful glossy paper, big and colorful it was a pity to throw them away, so were used in its second incarnation, individually or collectively as the images as wallpaper. And now here it is, in almost every magazine on interior design, it is these images, which immediately moved me to my childhood years, the crisis and the miraculous invention of our parents.

Zdjęcia pochodzą z targów wnętrzarskich w Sztokholmie. Paul Smith jest autorem tego pomysłowego stoiska przy którym można było nie tylko pooglądać cudowne paskowane przedmioty ale zamienić słowo z projektantem o designie. Photos from the interior design fair in Stockholm. Paul Smith is the author of this ingenious stand where you could watch not only a wonderful striped objects but also have a word about the design with the designers.


Zdjęcie Living Etc