Nie pamiętam gdzie je znalazłam. Technika papier mache zaczyna mnie intrygować co raz bardziej. Dekoracje robione tym sposobem a przede wszystkim bombki są świetne, misy też (muszę Wam kiedyś pokazać) ale lampa? Padłam jak to zobaczyłam. żałuję, że nie jestem w stanie nic takiego wykreować, ale sobie obiecałam, że chociaż raz w życiu „zanurzę” swoje ręce w tej mazi. Znalazłam nawet przewodnika po świecie papier mache. Miłego dnia:)
Wish I do not remember where I found them. Papier-mâché technique begins to intrigue me more and more. Decorations made with this technique and most of all Christmas baubles are great, bowls too (I have to show you sometime), but the lamp? I was stunned when I saw it. I regret that I am not able to create anything like that , but I promised myself that at least once in my life I will put my hands in this mush. I even found a guide to the world of Papier-mâché. Have a nice day:)

Zdjęcie? Jak ktoś wpadnie na nie to proszę mi dać znać:)