Nagle zatęskniłam za kilkoma moimi rzeczami, które kiedyś, gdzieś udało mi się kupić na pchlim targu. Stare, trochę zniszczone noszą w sobie czyjeś historie a teraz już i moją. Popijam kawę z filiżanki przy oknie i zastanawiam się do kogo wcześniej należała. Myślę, że do kobiety, starszej z pomarszczonym czołem i wrażliwością na twarzy. Spoglądam na szafkę, jej pobielony blat i szukam śladów jej stopniowych przemian. Lampa, która straciła klosz stoi smutno i z wyrzutem patrzy na mnie. Lubię te przedmioty, lubię pchli targ, lubię emocje które są we mnie przy kupowaniu każdej najmniejszej rzeczy, lubię myśleć o nich i lubię ich dotykać.

Flea Market
Suddenly I missed some of my stuff that I once bought at the flea market. Old, a little bit worn out show signs of some person’s history and now also mine. I am sipping coffee at the window from a cup and wonder to whom it previously belonged to. I imagine myself that to the older women with the wrinkled brow and sensitivity in the face. I look at the cabinet’s blanched top and looking for traces of its gradual transformation. Lamp, which lost its shade and sadly looks at me reproachfully. I like these objects, I like the flea market, like emotions that are in me when buying each of the smallest things, I like to think about them and I like to touch them.

Zdjęcia pochodzą z brocantegirl, dkomaison a także z portfolio:
Debi Traylor, Guido Barbagelata i Madelyn Mulvaney.