Stylistka Stella Nicolaisen

Stylistka Stella Nicolaisen jest wspaniałą kreatorką ujęć w których detal jest na pierwszym planie. Rzeczy drobne i zwykle mniej zauważalne w jej pracach stają się głównymi aktorami planu i to tak pięknymi, że ma się ochotę ująć je w ręce i przyjrzeć się im z bliska. Cudowne jest zdjęcie z filiżankami, ale ceramiczny zlew i taki delikatny klimat vintage jest wręcz wzruszający, bez względu na to czy to jest praktyczne czy nie… Tą stronę życia pozostawmy mężczyznom:).

Stylist Stella Nicolaisen is a wonderful creator of shots where detail is in the foreground. Things usually small and less noticeable in the work are becoming major players, and are so beautiful that it is wanted to take them in the hands and look at them closely. It is a wonderful picture of the cups, but ceramic sink and a delicate vintage atmosphere is quite touching, regardless of whether it is practical or not … this side of life we leave to the men:).
Kafelki!!!!!!!!! Są Cudowne…!
Tiles !!!!!!!!! They are wonderful …!

Strona internetowa Stelli Nicolaisen jest właśnie w „budowie”
więc pewnie w niedługim czasie będzie można zobaczyć więcej takich wspaniałości.
The website of Stella Nicolaisen is precisely “under construction”,
so probably soon we will be able to see more of such magnificence.