Pierwsze należy do architekta, drugie do projektanta mody a trzecie? Nie mam pojęcia. Czekam na propozycje…..:)
3 x office
The first belongs to the Architect, the second to the fashion designer and a third? I do not know. Waiting for suggestions ….:)Zdjęcie Johan Carlson

W biurze Martin’a Margiela.

Stół jest fantastyczny! Zdjęcie Tumblr.
The table is fantastic!