13ka wczoraj obdarowała mnie wyróżnieniem za kreatywność. Nie będę ukrywać że jest mi bardzo miło. Nie no, od jakiegoś czasu w ogóle jest mi miło:). Pozdrawiam i bardzo dziękuję.

Reward
Yesterday 13ka awarded me with the prize for creativity. I am not going to hide that I am very pleased. Well, well since some time I am generally very pleased :). Greetings and big thank you !