Rzeczywiście jest coś takiego, że w Szwecji bardzo chętnie powraca się i wykorzystuje elementy folklorystyczne, tradycyjne i wcale nie koniecznie nadaje im się nowe formy a wręcz przeciwnie pozostawia takimi jakie są. Dziś zaglądamy do Afswedala, gdzie mamy prześliczny przedsmak kolekcji wiosna lato 2012! Urocza! A ja znikam na weekend, jutro wprawdzie dopiero a może już piątek ale ponieważ odczuwam zmęczenie i bóle starości, postanawiam coś z tym zrobić! Do miłego….. !

Toward the tradition
Actually in Sweden  they  return and use elements of folk very willingly, traditional, and not necessarily give them new forms  on the contrary, they are left  as they are. Today we look to Afswedala, where we have a foretaste of lovely spring summer 2012 collection! Adorable! And I disappear for the weekend, although until tomorrow or maybe Friday but because I feel the fatigue and pains of an old age, I decided to do something about it! See you soon….! 
Na Afswedala stronie co prawda nie me jeszcze katalogu wiosennego ale możemy w wolnej chwili zajrzeć do zimowych inspiracji marki, które oczywiście są PIĘKNE!