Nie jestem pewna czy jeszcze ktoś dziś wykorzystuje puszki w celach dekoracyjno – użytkowych, ale z jakimś sentymentem obejrzałam zdjęcia i przypomniałam sobie jak w latach 80 wykorzystywaliśmy je jako pojemniki na długopisy. Muszę powiedzieć, że  nikt specjalnie się nie wysilał, żeby o nie zadbać i zmienić ich chropowaty wygląd. Z drugiej strony, czym mielibyśmy to zrobić.  Czy jest ktoś u kogo stoją na biurku?

CANS
I am not sure whether somebody today is still  collecting cans to decorations purposes , but with some fondness I reviewed a  photos  and I reminded myself  how we used them in 80’s as containers for ballpoint pens. I must say that nobody specially strained and  care  to change their lumpy appearance. On the other hand, what we were supposed to do with it ?. Is there anybody who still have them  on the desk ?


Zdjęcia: Alexandra Grablewski