Biel i czysty błękit, kamień i drewno obmyte przez fale, naturalne odcienie, miękkie krawędzie to wszystko daje poczucie spokoju, wyciszenia – przenosimy się dziś na Cyklady do jednego  z wielu malowniczych domów wakacyjnych położonych na greckich wyspach. Rezydencja ta jest zaprojektowana w taki sposób by oddała charakter, styl jaki panuje na calej wyspie. Przede wszystkim minimalizm, otwarte przestrzenie , wykorzystanie naturalnych materiałów, kolory piasku, morza i nieba cudowne okna z okiennicami. Uderza brak mebli, szafek za to są urokliwe wnęki czy półki. Szalenie podoba mi się jadalnia, stół i ława z kawałków drewna w różnych kolorach utrzymanych jednak w kolorystyce całego otoczenia, a nad tym wszystkim okazały żyrandol. Nie spodziewałabym się takiego połączenia w typowym wyspiarskim, greckim domu☺☺ a tu w tym prostym , naturalnym wnętrzu takie zaskoczenie i jak bardzo pozytywne! Piękny.  I jak tu nie pakować się i nie ruszać w świat, chociaż walizki co dopiero zostały rozpakowane? Ale o tym w następnym poście a teraz, napiszę tak:  stęskniłam się za Wami i czy tu czy gdzieś tam bardzo mocno Wszystkich pozdrawiam! 
Dom na CykladachLokalizacja: Tinos

House of July

White and pure blue, stone and wood washed by the waves, natural tones, soft edges of it all gives a sense of peace, tranquillity – we are moving today to  the Cyclades to one of the many picturesque homes of the Greek islands. This residence is designed in such a way that gave the character, style, which prevails throughout the island. First of all, minimalism, open spaces, the use of natural materials, colors, sand, sea and sky with a wonderful window shutters. Impressive lack of furniture, cabinets as there are charming bays and shelves. I like the wildly dining table and bench with pieces of wood in different colors, however kept in the color of the whole environment, and above all this proved chandelier. I  would not  have expected such a connection in a typical island, Greek  home J and here in this simple, natural interior,  such a surprise and yet very positive! Beautiful. Can I  pack up and not move into the world, although the luggage have just been unpacked? But more on that in the next post and now this: I missed you, and whether here or somewhere I am greeting all of you very much!

 

House in the Cyclades

Location: Tinos

Cały dom zobaczyć można na stronie Yatzer, tam też przeczytacie więcej szczegółów dotyczących samego domu jak i jego właściciela.  Zdjęcia: Yiorgos KordakisThe whole house can be seen at Yatzer, where you can read more details about the house and its owner.