Przeglądając australijską stronę Home Life natrafiłam na przepiękną serię zdjęć pod wspólnym tytułem RÓŻE. Fotografem tej sesji jest Craig Wall z Australii a stylistka to Marie Nichols. Początkowo kiedy stylistka otrzymała to zlecenie wyobrażała sobie, że stylizacje muszą być pastelowe, wyciszone, delikatne takie muśnięcia kolorystyczne. Jednak efekt końcowy jak widać na zdjęcia wyszedł zupełnie inny od tego zamierzonego i jak sama Marie mówi, przewagę wzięły jej osobiste upodobania do koloru. Trudno sobie w tej chwili wyobrazić, że ta sesja mogłaby wyglądać inaczej bo przecież jest perfekcyjnie piękna, niesamowita i naprawdę nawet jeżeli ktoś nie lubi intensywnych barw, róż i słodkich zapachów jestem pewna że chociaż na chwile się zatrzyma i spędzi miły czas:). 
RosesReviewing the Australian  Home Life site I came across a stunning series of photographs  titled ROSES. This session is made by  photographer Craig Wall of Australia and  a fashion stylist Marie Nichols. Initially, when the stylist has received a request imagined that styling must be pastel, muted, delicate  such colors brushes . But the end result as seen in the pictures came out quite different from that intended, and Marie as she says, took advantage of her personal taste for color. It’s hard to imagine at this time that this session would be different because it is perfectly beautiful, amazing and really, even if someone does not like the intense color and sweet smell of roses I am sure that even though for a moment can stop and spend a nice time:).
Więcej zdjęć zobaczyć można zarówno na stronie stylistki, tutaj jak i na stronie Home Life. Zachęcam  również wpaść na bloga Marie, gdzie publikuje zdjęcia ze swoich najnowszych sesji. More photos you can see on both the stylists website and on the Home Life website . I also encourage you to fvisit  Marie’s blog, where she published pictures of her latest session.