Kilka inspiracji z australijskiego Inside Out w obiektywie Sam’a Macadam’a . Wariacje na temat tradycji. W prawdzie zachowane symbole ale podane jednak w innej kolorystyce i pozbawione dosłowności. Papier, troszkę listewek i dykty, proekologicznie, inaczej ale bardzo świątecznie. Mnie osobiście niesamowicie zachwyciło drzewko na przedostatnim zdjęciu. Całość jest taka „czysta” i po prostu piękna.

Some inspiration from the Australian Inside Out by Sam Macadam’s . Variations on the tradition. Although it retained the symbols, however in a different color and devoid of literalness. Paper, some wooden laths and plywood, pro-eko , differently but very festively. I am personally extremely enthusiastic about a tree on the penultimate photo. The whole is so „pure” and simply beautiful.