Toldbod 120 Pendant

Ta lampa ma spełniać dwa zadania: ma być funkcjonalna i oczywiście dekoracyjna. Jest tak prosta i zwyczajna , ze aż nieprawdopodobne wydają się być jej estetyczne walory. A jednak! Właśnie prostota jest jednym z kluczy do unikalnych zdolności adaptacyjnych Toldbod do każdego stylu i klimatu wnętrz. Oryginalny element projektu to uchwyty ozdobione kolorowymi kablami w śmiałych kontrastowych kombinacjach kolorystycznych zaczerpniętych z natury.

This lamp has two tasks: to be functional and decorative, of course. It is so simple and ordinary, that it seems to be improbable it has aesthetic qualities. But still ! That simplicity is one of the keys to the unique adaptability Toldbod for every style and interior climate. Original design element are handles adorned with colorful cables in bold contrasting color combinations taken from the nature. Dostępne wersje kolorystyczne.
Available color versions.